hotel

Reci šta te raduje – Ponovo tu (3)

Marika je želela da zaspi, ali se san nepravilno rasporedio po ostalim sedištima, zaobilazeći njeno. Ovo je bila jedna od onih situacija u kojoj je najvažnije da zna naredni korak, eventualno dva. Onda se u međuvremenu pojave putokazi za dalje. Kada se tako sledi put, sa njega isijava neobična draž, jer se otkrivaju nova čuda […]