Grčka

Bajkovita Parga, na putu za Itaku

Lepotu treba znati primiti. A to nije uvek lako. Nekada prođemo pored nje ne videći je, zadubljeni u misli. Nekada je vidimo, ali ne znamo šta bi sa njom. Vidimo nešto lepo, ali kao da čulima ne umemo da osetimo. Samo intelektualno registrujemo i to je sve. Receptori za lepotu ne rade. Baš to mi […]